« Yoga for fertilitet - forløb starter 19. oktober | Main | Yoga for fertilitet - Styrk din krops naturlige fertilitet med yoga og meditation »
Thursday
Aug182016

En lille mindful vejrtrækningsøvelse

Et nyt forløb med Yoga for fertilitet startede i går. 13 fantastiske kvinder, der ønsker at forbedre deres fertilitet naturligt og finde ro i processen, er med mig de næste 8 uger. Jeg glæder mig SÅ meget til at følge dem og deres udvikling.

Jeg gik fra yogastudiet i går helt rørt over deres historier og deres mod til at dele dem med hinanden. Og føler mig ydmyg og heldig over at være med til at støtte dem på denne her rejse.

De har fået som lektie at sidde og trække vejret mindfuldt i fem minutter hver dag. Og det kan jo være gavnligt for os alle, så jeg tænker, at jeg vil dele denne lille vejrtrækningsøvesle med jer også.

Håber den kan give dig 5 minutters stilhed og fokus. 

Rigtig god fornøjelse.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>