« To do yoga as Briohny | Main | Shit that yogis don't need »
Thursday
Mar012012

Søndagsyoga på Bryggen

(Sorry about the Danish. The post is about local yoga classes in Danish, so if you can't read this you probably won't be interested :)).

Kære venner, social media-bekendskaber og venners venner

De fleste af jer ved, at jeg har været i Indiens land for at lære den ædle kunst at undervise i yoga – og det slipper I selvfølgelig ikke for at opleve. Jeg vil gerne invitere jer til at prøve kræfter med Asthanga Vinyasa yoga til søndagsyoga i Kulturhuset Islands brygge. På 4 søndage kl. 10.00 - 11.30 mødes vi og lærer Asthanga Vinyasa yoga helt fra scratch så alle (medmindre de har alvorlige skader eller er gravide) kan være med.

Asthanga Vinyasa

Asthanga er en dynamisk yogaform bygget op omkring klassiske yoga-stillinger, der er sat ind i en fast serie, men i søndagsyogaen modificerer vi serien, så der både er udfordringer for begyndere og for de, der har dyrket yoga før. Man arbejder i et flow fra den ene stilling til den næste med alle bevægelser kædet sammen med åndedrættet. Åndedrættet, kropslåse og asana (stillinger) tilsammen udrenser kroppen, gør den varm, stærk og smidig og får os til at koncentrere os og være tilstede i nuet – og der skal nok være masser af fysiske udfordringer, så hvis du sidder og tænker, at yoga kun er for gamle damer i orange rober, så kom og lad mig overbevise dig om det modsatte :) Vil du læse lidt om yogaformen og stillingerne, er asthangayoga.info en god kilde.

Du behøver ikke komme alle 4 søndage, men kan droppe ind, når det passer i kalenderen. Jeg håber selvfølgelig, at du vil komme så meget som muligt for få et helstøbt indtryk af, hvad yogaen kan.

Donation

Betalingen er donationsbaseret, og når jeg har betalt de 150 kr., det koster at leje lokalet per gang, går hele overskuddet til Yoga Stops Traffick. Jeg bliver glad, hvis du smider en halvtredser pr. gang, men skulle du have lyst til at støtte Yoga Stops Traffick med mere, er det selvfølgelig ekstra fedt.

Yoga Stops Traffick

Yoga Stops Traffick er et globalt event, hvori yogier over hele verden ruller yogamåtten ud og laver 108 solhilsner for at sætte fokus på og indsamle penge til traffick-ofre. Organisationen er startet i Mysore i Indien, hvor Asthanga yogaen også stammer fra. Da 108 solhilsner er lidt hardcore for begyndere, laver vi en almindelig yogaklasse (hvori solhilsner også indgår). Til gengæld holder vi ikke kun et event, men dyrker yoga sammen 4 søndage, hvorfra hele overskuddet går til Yoga Stops Traffick. Læs mere om Yoga Stops Traffick her.

Praktisk

Vi begynder den 11. Marts så datoerne ser således ud:

Søndag den 11. Marts kl. 1000 -11.30

Søndag den 18. Marts kl. 10.00 -11.30

Søndag den 25. Marts kl. 10.00 -11.30

Søndag den 1. April kl. 10.00 -11.30

Tilmelding

Tilmeld dig på de datoer, du kan, på denne Doodle, så jeg kan få et overblik over, hvor mange, vi bliver. Skulle du blive forhindret i at deltage, må du meget gerne opdatere Doodlen. Skriv din email, så jeg kan kontakte dig, hvis der skulle ske ændringer eller aflysninger.

Undervisningen foregår i lokalet ’Undergrunden’ (der, som navnet antyder ligger i kælderen, så der er ikke den romantiske udsigt til vandet, som jeg ellers havde drømt om...)

Medbring en yogamåtte, hvis du har én. Ellers har Kulturhuset måtter (der gives ingen garanti mod andres sure tæer). Kom helst omklædt i tøj, du kan svede og bevæge dig i, og husk kontanter til donationsdåsen. - Og så er det en god idé ikke at have spist en kæmpe morgenmad lige inden...

Tag venner og familie med og spred ordet :)

Jeg glæder mig!

Namaste.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>